Databeskyttelsespolitik

Selv om Bizzys kunder næsten udelukkende er erhvervsvirksomheder, har vi valgt at skrive ”du” og ”dig” i nedennævnte politik.

Politikken omfatter følgende virksomhed og websites:

 

Bizzy.dk
Hasserisvej 126
9000 Aaborg
CVR 21497479

Dataansvarlig Susanne Dahl-Jensen

www.bizzy.dk

 

Disse data indsamler vi

Hvis du besøger website, indhenter vi data om dig. Læs mere om vores cookiepolitik på vores hjemmeside.

Når du får et tilbud fra Bizzy eller indgår i et kundeforhold med Bizzy indsamler vi relevant og nødvendig data om dig. Det er primært almindelige persondata som firmanavn, adresse, cvr- og telefonnumre, e-mailadresse og kontaktinformationer til firmaet og kontaktperson/er. Hvis du bliver telefonikunde hos Bizzy indhenter vi oplysninger om fastnet- og mobilnumre, teleforbrug og brugernavne.

 

Ændringer i den indsamlede data

Hvis der skal ske ændringer i den persondata, som vi indsamler (jf. ovenfor), skal det meddeles skriftligt til Bizzy via mail hej@bizzy.dk.


Teledata (hosted, mobil, fastnet- eller IP-telefoni)

Er du telefonikunde hos Bizzy genereres teledata, som vi indsamler. Det gælder data om telefonopkald (A-nummer, B-nummer, opkaldstid og –varighed), dataforbrug, antal sms/mms inkl. destination, donationer og indholdstakserede sms. Indholdet af sms/mms er ikke synligt, ligesom vi heller ikke kan se, hvad datatrafik er anvendt til. Vi optager aldrig samtaler, medmindre der er indgået en konkret skriftlig aftale herom.

 

Hvem har adgang til de indsamlede data

Kun relevant personale hos Bizzy har adgang til kundeinformation. Al information gemmes elektronisk. Vi har ikke fysiske arkiver længere, med undtagelse af kundeaftaler, som foruden elektronisk opbevaring også gemmes i aflåst arkiv.


Hvor længe gemmes data

Data gemmes kun så længe, det er nødvendigt. Almindelige kundedata gemmes så længe kundeforholdet består. Ophører kundeforholdes gemmes kundestamdata og alm. korrespondance m.v., der er opbevaret i vort CRM-system i max 1 år efter kundeforholdets afslutning.

Skriftlige aftaler fra det aflåste arkiv gemmes i max 5 efter kundeforholdet sluttede.

Har du som kunde haft en konfigureret løsning hos Bizzy, f.eks. en hosted PBX eller en SIP-peer, vil konfigurationen blive slettet umiddelbart efter kundeforholdets ophør.

I henhold til bogføringsloven er Bizzy forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af regnskabsåret. Ud over fakturaer og betalingshistorik, gemmer vi også de teledata, der lægger til grund for telefonifakturaer i 5 år.

 

Indsigt i data og sletning af data

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Bizzy for at få oplyst, hvilke data vi opbevarer om dig.

Med undtagelse af regnskabsmateriale kan du til enhver tid rette henvendelse til Bizzy, om at få slettet data. Hvis kundeforholdet stadig består, kan almindelige personoplysninger kun slettes i den udstrækning, vi stadig kan levere de aftalte ydelser og sende en faktura.


Beskyttelse af data

Vi forsøger til enhver tid at beskytte dine data bedst muligt. Det gælder ved at begrænse adgangen til dine data til absolut relevant personale med klare arbejdsinstrukser. At beskytte IT-systemer, netværk, infrastruktur og kontorbygninger efter høj standard.

 

Videregivelse af data

Bizzy sælger aldrig kundeoplysninger til tredjepart.

Bizzy videregiver aldrig oplysninger om vores kunder til uvedkommende tredjepart.

Der er imidlertid situationer, hvor det er nødvendigt at videregive information til tredjepart (typisk underleverandør), eller hvor tredjepart har adgang til informationer om vore slutkunder.

Bizzy videregiver default data til nummeroplysningen 118 for så vidt angår firmaerne hovednumre, mens oplysninger om mobilnumre ikke videregives. Har du andre ønsker omkring 118, agerer vi naturligvis efter dette.

Vi deler også data med andre teleoperatører eller tjenesteudbydere, når du ringer til en modtager i en anden operatørs netværk.

Vore faktureringssystemer er serviceret og/eller ejet af eksterne partnere, som har adgang til faktureringsoplysninger.

I de tilfælde Bizzy bestiller ydelser (f.eks. bredbåndsforbindelser eller fiberforbindelser) til slutkunder hos vore leverandører, er det nødvendigt at videregive relevant information om slutkundens navn og leveringsadresse. Det samme er tilfældet, når vi på slutkundens vegne porterer/flytter numre og abonnementer fra slutkundens tidligere teleselskab til Bizzy; det sker typisk i form af en skriftlig fuldmagt. Hvis vi bestiller fysiske produkter, f.eks. telefoner eller headsets, som skal sendes direkte fra vores leverandør til slutkunden, vil vi i sagens natur videregive slutkundens navn, adresse og kontaktperson.

 

Ved manglende betaling fra en slutkunde, kan Bizzy vælge at inddrive gælden via inkassoleverandør, som i den forbindelse får relevante kundeoplysninger.

Hvis politi eller andre myndigheder på bagrund af en dommerkendelse eller andet gyldigt dokument ønsker oplysninger til efterforskning af strafbare forhold, er Bizzy forpligtet til at udlevere disse.

 

Mere information om bestemte produkter eller ydelser

Du kan læse mere om databeskyttelse i vores vilkår og betingelser samt i forbindelse med aftaler omkring optagelse af samtaler eller integration til Office 365 og Google My Business.

 

Ring mig op

Udfyld disse felter og vi ringer dig op hurtigst muligt (hverdage mellem 8 til 16)